XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-11-05, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020 – 2037.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obliga...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Młodzieszyn oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji p...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą i Miastem Wyszogród, dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Młodzieszyn z Gminą i Miastem Wyszogród zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad.