XXV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-09-30, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Usunięcie punktu 8 obrad "Podjęcie Uchwa...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2037.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Podjęcie Uchwały uchylającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki funkcjonowania.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały uchylającej uchwałę w s...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad.