XXIV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-09-14, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie do porządku obrad punktu "Podj...)Głosowanie (Przyjęcie do porządku obrad punktu "Podj...)Głosowanie (Przyjęcie do porządku obrad punktu "Podj...)Głosowanie (Przyjęcie do porządku obrad punktu "Pod...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady G...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2037.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie trybu i sposo...)

7.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/102/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Juliopol, gmina Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Adamowa Góra, gmina Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazw...)

10.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zamknięcie obrad.