XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-07-30, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady G...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

5.Podjecie Uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Młodzieszyn oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie organizacji p...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Sochaczew dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Sochaczew.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Iłów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Iłów.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Rybno dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Rybno.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Słubice dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Słubice.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Wolne wnioski i zapytania

11.Zamknięcie obrad.