XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-07-02, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie pełnomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

6.Wolne wnioski.

7.Zamkniecie obrad.