XXI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-06-01, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gmin...)

4.Podjecie Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie określenia wz...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody...)

6.Wolne wnioski i zapytania

7.Zamknięcie obrad.