XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-12-02, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad.