XVI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-11-07, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Roc...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gm. Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

11.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gm. Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

12.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gm. Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

13.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia st...)

14.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia st...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Młodzieszyn na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

17.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2018/2019.

18.Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie obrad.