XV Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-09-30, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia po...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019- 2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

6.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad.