XIV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-09-26, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji za...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

7.Podjęcie Uchwały zmieniającej w części uchwałę Nr XXXIII/174/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Juliopol.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej w części u...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Juliopol.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 177/13 w miejscowości Adamowa Góra.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia die...)

11.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia die...)

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad.