Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-09-16, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gmi...)

4.Podjecie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Młodzieszyn do projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn”.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wolne wnioski.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie obrad.