Nadzwyczajna XII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-08-26, godz. 16:30

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wolne wnioski.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie obrad.