Nadzwyczajna XI Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-08-06, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gmin...)

4.Podjecie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez gminę Młodzieszyn zadań publicznych powiatu sochaczewskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 3813 W Kamion-Witkowice-Sochaczew odcinek Mistrzewice – Helenka znajdujący się w granicach administracyjnych gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie przyjęcia do...)

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wolne wnioski.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie obrad.