Nadzwyczajna X Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-06-13, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie wyboru metody...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.

Głosowanie (Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 192 w miejscowości Adamowa Góra.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Wolne wnioski.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie obrad.