IX Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-05-30, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gm...)

4.Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.

5.Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok.

6.Podjecie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie udzielenia wo...)

7.Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia ab...)

9.Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia die...)

10.Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia die...)

11.Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.