VIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-04-25, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Złożenie ślubowania przez sołtysów.

4.Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gmi...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

6.Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do udziału w pracach Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie powołania prz...)

9.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad.