VII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-03-28, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019 – 2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniająca Wieloletnią...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniająca Uchwałę bud...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia: „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2032”

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia: „...)

11.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia pla...)

12.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.