VI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-02-26, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Juliopol

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej w miejscowości Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kamion Nowy.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kamion Poduchowny.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjecie Uchwały w sprawie upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Młodzieszyn” w formie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie upoważnienia...)

12.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.