V Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2018-12-20, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek radnego Dariusza Sączewy o wykre...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018 – 2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

6.Podjecie Uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie przyjęcia gmi...)

7.Podjecie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie podwyższenia...)

8.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad.