IV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2018-12-12, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2019 – 2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej...)

5.Podjęcie Uchwały budżetowej gminy Młodzieszyn na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały budżetowej gminy Młodz...)

6.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Wolne wnioski.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie obrad.