III Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2018-12-05, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018 – 2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zmieniająca W...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniająca Uchwałę bud...)

6.Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

8.Podjecie Uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie uchwalenia gm...)

9.Podjecie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

10.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Wolne wnioski.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.