II Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2018-11-28, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie dodania do porządku...)

3.Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia sta...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie powołania skł...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie powołania skł...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie powołania skł...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie powołania skł...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Infrastruktury.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Kom...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia die...)

11.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Roc...)

13.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad.