XXXVIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-09-24, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do po...)Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o wyłączenie z porzą...)Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o wykluczenie z porz...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Młodzieszyn oraz zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy na lata 2021 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniego...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Budach Starych.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia do...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Kamionie.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia do...)

9.Podjecie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Młodzieszynie.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie udzielenia do...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Witkowicach.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia do...)

11.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

12.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

13.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zamknięcie obrad.