XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-08-09, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady G...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad.