XXXVI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-07-01, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/139/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uc...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Młodzieszyn na lata 2021-2026.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

9.Apel w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych.

Głosowanie (Apel w sprawie zmiany przepisów dotycząc...)

10.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad.