XXXV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-05-20, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady G...)

4.Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.

5.Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.

6.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wo...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia ab...)

9.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

10.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

11.Informacja Kierownika GOPS dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zamknięcie obrad.