XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-05-13, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia po...)

6.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad.