XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-04-22, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wyłączenie z porządku obrad punktu: "Dod...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktów "Podję...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady G...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

7.Podjęcie Uchwały uchylającej Uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków na lata 2021-2023”

Głosowanie (Podjęcie Uchwały uchylającej Uchwałę w s...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków na lata 2021-2023"

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia...)

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad.