XXXII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-03-25, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia Gm...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie "Pomoc mieszkańcom gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków na lata 2021-2023"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

12.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zamknięcie obrad.