I Sesja Rady Gminy Młodzieszyn kadencji 2018 – 2023

w dniu 2018-11-20, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie pełnomocności obrad.

2.Ślubowanie radnych.

3.Ustalenie porządku obrad.

4.Wybór Przewodniczącego.

5.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.Ślubowanie nowo wybranego Wójta.

7.Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady.

8.Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.