XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-02-15, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad.