XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2021-01-28, godz. 15:30

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady G...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie tygodniowego...)

5.Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Młodzieszyn jest organem prowadzącym.

Głosowanie (Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia kry...)

6.Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Głosowanie (Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad.