XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-12-21, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady...)

4.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2034.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad.