XXVIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-12-14, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)Głosowanie (Wniosek w sprawie wyłączenia z obrad pun...)

3.Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady G...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej...)

5.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Wójta Gminy.

6.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

7.Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury i wniosków z komisji stałych oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków.

8.Głosowanie nad przedstawionymi wnioskami.

9.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Młodzi...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki funkcjonowania.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie trybu i sposo...)

11.Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

13.Wolne wnioski i zapytania

14.Zamknięcie obrad.